Start-ups og Iværksættere

Som startup og iværksætter skal man sig forholde til mange udfordringer: Rammer man et behov hos forbrugerne, lever produktet op til den ønskede kvalitet, hvilke konkurrenter med lignende produkter skal man forholde sig til og hvordan?

Når man har styr på de indledende øvelser og er nået frem til et ”Proof of Concept”, kommer ”Proof of Business”: Hvordan skaber vi vækst, og hvordan får vi finansieret forretningsprojektet?

Buzzwords og muligheder er der mange af. ”Bløde penge” i form af tilskudspuljer til udvikling og innovation er fine og taknemmelige i den første fase . ”Family and friends” kan også være en mulighed. Eller ”crowd-funding”.

Til sidst  kommer vi til ”hårde penge” i form af låne- og egenkapital. Her stiger kravene fra omverdenen til rapportering og fremskridt. Man kan hurtigt miste overblikket.

Det er altafgørende, at man indhenter viden og ekspertise på det rigtige tidspunkt. Er man ikke klar med sin forretningsplan, når man møder Vækstfonden eller en anden långiver, så bliver man ikke inviteret næste gang.

CS Consulting Group tilbyder

CS Consulting tilbyder skræddersyede forløb til startups og iværksættere, som sikrer et solidt fundament for fremtidens innovation og vækst.

Det vil typisk være et eller flere af følgende:

Virksomhedsanalyse

Virksomhedsanalysen gennemføres over 14 dage i samarbejde med virksomheden igennem analyse og strukturerede interviews.

Virksomhedsanalysen indeholder:

 • Strategitjek med action points & must win battles
 • Regnskabsanalyse
 • Cash-flow analyse
 • Analyse af kapitalbehov
 • Pitch deck til præsentation for investorer og kapitalgivere

Sparring & Support ifm. kapitalfremskaffelse

CS Consulting indgår som sparringspartner i dialog med Vækstfonden, investeringsforeninger og andre kapitalgivere.

Et sparrings- og supportforløb indeholder:

 • Mødebooking
 • Træning af pitch
 • Forberedelse på typiske spørgsmål
 • Deltagelse ved møder med mulige investorer

Mentorforløb (ca. 12 måneder)

Et mentorforløb hos CS Consulting Group kan sidestilles med et advisory board eller en bestyrelse i en større virksomhed.

CS Consulting Group leverer sparring på C-level med fokus på fremdrift fremfor formaliteter. Et mentorforløb sikrer, at kursen bliver holdt, milepælene nået og vækstraten indfriet.

Et mentorforløb indeholder:

 • Intro med fokus på målsætning, strategi og udarbejdelse af handlingsplan for hele året.
 • Månedligt arbejdsmøde med fokus på fremdrift inden for f.eks. salg, produktudvikling, finans, likviditet, ledelse og leverandørsamarbejde.
 • Afslutning, de-brief, review af de opnåede resultater og fastlæggelse af next steps.