Mobilitet

El-bilerne er på vej, omsætningen i eftermarkedet falder, digitaliseringen stiller højere krav til interne processer, nye spiller er på vej ind på markedet, og samtidig oplever vi en konsolidering. Mængden af udfordringer er stigende, og forandringerne vil føre til nye strukturer i bilmarkedet.

Bil- og mobilitetsbranchen har været kendetegnet ved en traditionel forretningsmodel med fysisk salg, kundeservice og værksted. Vi har oplevet fremgang de seneste år, og den traditionelle forretningsmodel har fungeret udmærket. Det har ikke været behov for fokus på strategi. De tider er forbi, og vi ser ind i en fremtid med helt nye spilleregler.
Det bliver afgørende at forholde sig til de strategiske udfordringer og have en handlingsplan klar, som sikrer fremtiden på markedet. Kunderne efterspørger troværdighed, transparente processer og enkle løsninger.

CS Consulting Group tilbyder:

Transformation af forretningsmodeller kræver dybe indsigter, en gennemarbejdet strategi og sikker gennemførelse. Et typisk strategiforløb tager 3-6 måneder og inkluderer en internt analyse af virksomhedens kompetencer – styrker og svagheder – og en ekstern analyse af, hvordan virksomheden er placeret i forhold til kundernes behov og konkurrenternes positionering.
Udgangspunkt er en afprøvet strategimodel, som inkluderer alle væsentlige faser i en strategiproces. Igennem 100% dedikation og fokus driver og understøtter vi fremdrift og fremskridt samt inklusion og dialog med alle væsentlige stakeholders.